Eynesil

Eynesil’in bilinen tarihi MÖ 1500 yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu dönemde Hitit İmparatorluğu’nun egemenliğinde olan Eynesil, 300 yıl kadar bu devletin yönetiminde kaldıktan sonra MÖ 1200 yıllarında Frigya Konfederasyonu emrine girmiştir.

Yunanların yöreye gelişleri MÖ 756 yılına kadar dayanmaktadır. Yunanlardan sonra MÖ 670 yılında yöre Miletoslularla tanışmıştır. Miletoslular Eynesil’in de içinde yer aldığı Karadeniz kıyılarında 90 civarında ticaret kolonisi kurmuştur. Eynesil’deki metruk ve büyük bir bölümü yıkılmış olan kalenin de (Görele Kalesi) ilk olarak bu dönemde inşa edildiği sanılmaktadır.

MÖ 520 yılında, Eynesil Pontos Satraplığı içinde bulunmuştur. Bu dönemde Pers İmparatorluğu’nun 19. Eyaleti olan Pontos Satraplığı, 200 yıl kadar sonra Kapadokya Krallığı egemenliğine girmiştir. Ancak Pontos satraplığında çıkan karışıklıklar bitmek bilmemiş, MÖ 298 yılında Pontus Krallığı kurulmuştur. Bu devlet MÖ 91 yılında Anadolu’daki en güçlü krallık haline gelmiştir. Bu durum,Romalılar’ın Pontus ülkesine saldırmasına kadar sürmüş, Romalıların saldırıları sonucu, MÖ 63 yılında Pontus Krallığı ortadan kalkmıştır. Pontus Krallığı’nın yıkılması ile yöre Roma’ya bağlı Galatya egemenliği altına girmiştir. Eynesil ve tüm Doğu Karadeniz sahillerinin Roma İmparatorluğu egemenliği altındaki dönemi 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ile sona ermiş gibi görünse de, Doğu Roma İmparatorluğu’nun ilçedeki egemenliği 1204 yılına kadar devam etmiştir.

1204 yılında Eynesil, Trabzon İmparatorluğu egemenligine girdi. Trabzon İmparatorluğu da Ekim 1461’de yöreye Osmanlıların gelişiyle son buldu.

Ekim 1461 tarihinde, Trabzon’un Osmanlı İmparatorluğu tarafından alınmasından iki ay kadar sonra Aralık 1461 tarihinde Eynesil de Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmiştir.

Yöreye ilk gelen Türk boyu Çepnilerdir. Çepniler, aynı zamanda alevilikleri ve Haci Bektaşi Veli’nin de müritleri olmasi ile bilinen bir Türk boyudur. Çepnilerin aleviliği ve yöredeki alevilik olgusuyla ilgili olarak, Avukat Halil İbrahim Türkyılmaz tarafından yazılan Dünden Yarına Tüm Yönleriyle Eynesil isimli kitap hayli ayrıntılı bilgi vermektedir.

Eynesil uzun bir süre Trabzon’a bağlı bir köy olarak kalmıştır. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Görele’ye bağlı bir köy olan Eynesil, 1953 yılında yine bu ilçeye bağlı bir bucak olmuş, 1 Nisan 1960 tarihinde de ilçe olmuştur.