Tirebolu


Tirebolu, Giresun iline bağlı bir ilçedir. İl merkezi olan Giresun’un doğu yönünde, Karadeniz kıyısında, Doğankent,Espiye, Görele ve Güce ilçeleriyle sınırları bulunmakta olup il merkezi Giresun’a 45 km. uzaklıktadır. Doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin tarihiyle de ön plana çıkan Tirebolu’nun tarihi MÖ 7. yüzyıla dayanmaktadır.

Tirebolu, ‘Tripolis’ şeklinde ilk defa MS 1. yüzyılda yazılmış olan Pliny’in Naturalis Historia adlı eserinde kaydedilmiştir. Pliny (23-79), eserinde Tirebolu Kalesi ile Tripolis Çayı; adı ile Harşit Çayı’ndan bahsetmiştir. Tirebolu’nun MÖ 7. yüzyılda (takriben MÖ 656) Karadeniz’de kolonicilik hareketine girişen Miletoslular tarafından kurulduğu rivayet edilir. Yakınında bulunan Argyria’daki (Halkaova) gümüş yatakları Gümüşhane’deki gümüş yataklarından, önce işletilen Tirebolu, İskender ve halefleri, Pontus Krallığı, Roma ve Bizans devirlerini yaşamıştır. Haçlı ordularının İstanbul’u işgal etmeleri üzerine Trabzon’a kaçan Aleksios Komnenos’un 1204 yılında Trabzon İmparatorluğu’nu kurmasından sonra, Tirebolu da bu devletin sınırları içinde kalmıştır.

Trabzon İmparatorluğu devrinde asillerin mücadelesi sırasında bir üs ve hükümdarların en güzel ikamet ve sayfiye yeri olarak seçmelerinden dolayı şöhret kazanan Tirebolu, Çepnilerin Rumlarla yaptıkları mücadeleye sahne oldu ve böylece tarihi kayıtlara yansıdığı kadarıyla ilk olarak Türkmenlerle karşı karşıya kaldı (1380). 1397 yılında Giresun şehrini fetheden Hacı Emiroğlu Süleyman Bey, 1358 yılında Osmanlı hakimiyetine girince Tirebolu; Trabzon İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasında sınır teşkil etmiştir.